MEIST

Expert Autokooli lõi noor entusiast, kellel on juhendaja ja teooria õpetamise kogemus. See on autokool, kus mõtleme eelkõige teile, tulevased liiklejad. Seetõttu oleme välja töötanud spetsiaalse õpetamismetoodika. Statistika näitab, et autojuhtimine on suur osa juhi koolitusest. Just sõidutunnid annavad 90% oskusest, mille õpilane autokooli lõpus omandab. Koolituse lõpus ei otsi te lisatundidesse juhendajaid ega palu sugulastel või sõpradel endaga palju närvilisi tunde veeta, kuni tunnete end rooli taga kindlalt! Võtsime arvesse kõiki neid hirme ja hirme, mis treeningutel tekivad. Radikaalselt uus lähenemine õppimisele on see, mis eristab meie kooli eelkõige teistest! Oleme teie edus kaasas ning vajadusel juhendame ja toetame teid ka pärast juhiloa saamist.

 

Õppekava B kategooria

Õppekava (A1/A2/A) kategooria

Vitali Kolpakov

A/B kategooria EST/RUS

Õpetaja Tunnistus
ÕT005318

Aleksander Serednjak

B-kategooria (automaatkäigukast) EST/RUS

Õpetaja Tunnistus
ÕT005062

Alexander Krukovskiy

B-kategooria (manuaalkäigukast) RUS

Õpetaja Tunnistus
ÕT005427

Meie Autod ja Motorattad

Automaatkäigukast
 • VW Arteon (2019a.) 
 • Toyota Corolla (2021a.) 
 • Toyota Corolla (2021a.) 
 • Lexus UX (2019a.) 
 • Opel Astra (2018a.) 
Manuaalkäigukast
 • Toyota Corolla (2019 a.)
 • Toyota Corolla (2014 a.) 
 • Skoda Octavia (2014 a.) 
 • Renault Megane (2012 a.)
 • Opel Astra (2012 a.)
 • Kia Sportage (2014 a.)
Mootorattad
 • Kawasaki Z650 (2019a.)
 • Kawasaki Z650 (2018a.)
 • Honda CB650F (2016a.)
 • Kawasaki ER-6N (2014a.)
 • Honda CBF600NA (2008a.)
 • Kawasaki ER-5 (2003a.)

Expert Autokooli võetakse õppima neid, kes taotlevad A, A1, A2 , B  kategooria mootorratta, sõiduauto. Autokooli õppima asumise eelduseks on, et juhiloa saamise ajaks MNT büroos, oleks õpilase vanus järgmine: A1 mootorratta ja B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse taotleja vähemalt 16 aastat (õpingutega võib alustada 15,5 aastaselt); A2 ja B-kategooria mootorratta- või autojuhtimisõiguse taotleja vähemalt 18 aastat. B-kat. esmase juhiloa taotleja saab õpingutega alustada ka varem. MNT eksamid võib sooritada 3-6 kuud enne 18. eluaastat.

Meie klienditeenindus asub aadressil Mustamäe tee 6b (III korrus, ruum 332), avatud T/N 16:00-18:00. Siin on võimalik tasuda nii teooriakursuse kui ka sõidutundide eest ning registreerida sõidutunde.

Sõidutunnid toimuvad 7 päeva nädalas kella 08:00 kuni 20:00.

Esmakordselt teoorialoengusse tulijatel oleks kindlasti tarvis kaasa võtta isikutunnistus ning 1 foto. Esimesena tuleks tasuda teooriakursuse eest (vastavalt hinnakirjale), sõidutundide eest tasumine toimub vastavalt kliendi soovile – võib tasuda nii osade kui ka ühekaupa, peaasi, et enne sõidutundi minekut oleks tunni eest raha laekunud. Enne õppesõiduga alustamist on tarvis autokooli ära tuua mootorsõidukijuhi tervisetõend. Koolituse eest saab tasuda sularahas kohapeal või ülekandega Expert Autokool OÜ EE742200221071329900 Swedbank.

NB! Pärast koolituse algust õppemaksu ei tagastata.

Uutel õpilastel on võimalik registreeruda A/A2/A1-, B-kategooria juhiloa kursustele nii Internetis kui ka telefoni teel (+372 5156563). Soovitame kindlasti eelnevalt registreeruda, sest õpilaste arv grupis on piiratud.

Sõidutunde saab broneerida klienditeeninduse abil kohapeal, telefoni teel (+372 5156563).

Autokooli kursus lõpeb teooriaeksamiga ja sõidueksamiga õppeplatsil ja liikluses. Õpilane, kes on sooritanud autokooli lõpueksamid, saab autokooli tunnistuse, mis annab õiguse taotleda esmast juhiluba Transpordiameti büroos. Enne autokooli sõidueksamile minekut peab algastme koolituse läbinud õpilane läbima ka esmaabikoolituse, juhul kui pole esitada eelnevalt läbitud koolituse kohta tõendit.

 

Expert Autokool OÜ-le (registrikood 14688833) on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 04.11.2019.a käskkirjaga nr 271 väljastatud tegevusluba mootorsõidukijuhi õppe läbiviimiseks järgmistes kategooriates: A, A1, A2 ja B.

 

 

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardile

ning lähtudes Liiklusseadusest ja MKMi määrusest nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad„. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine. Õppekavaga saab tutvuda dokumendi alguses lingi kaudu.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursused viivad läbi koolitajad, kellel on vastav haridus ning kogemus antud valdkonnas. Koolitajatel on suur kogemus täiskasvanute koolitamisel. Meie instruktorid läbivad pidevalt täiendkoolitusi. Koolitajate töö kvaliteedi hindamine on õpilaste poolt saadud tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Meie autokooli teooriaõpe toimub kaasaegsetes hästi varustatud ruumides. Antud klassides on olemas kõik tingimused õppimiseks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus, õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Tagasiside kogumise kord: 

Selleks, et pidevat täiendada õppeprotsessi ning muuta seda kõikidele õpilastele sobilikuks, meie õpetajad koguvad õpilaste tagasisidet nii kõnes kui ka kirjalikult. Oma tagasisidet võite jätta meie facebook lehel,instagrammi, või kirjutada e-mail. Õpilaste tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ning kogutud info põhjal tehakse õppekavas muudatusi, et hoida ja tõsta koolitamise kvaliteedi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused on:

 • jäme konflikt pedagoogidega
 • ilmumine kooli ebakaines olekus
 • talle esitatud arve maksmata jätmine
 • dokumentide mitteõigeaegne esitamine

Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.

Menu